Insinööritoimisto Tehokehä on rakennusalalla
toimiva palveluorganisaatio.

Suoritamme korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyviä rakentamis-, suunnittelu-
ja valvontapalveluja.

Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, yritykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
sekä vakuutusyhtiöt ja julkisyhteisöt.

Toimintamme perustuu ammattitaitoon, kokemukseen ja joustavuuteen.